O zbirci

U svrhu prikupljanja, zaštite i čuvanja značajnih radova fotografa, koji su djelovali ili djeluju na području Republike Hrvatske, Fotoklub Zagreb je godine 1970. osnovao "Zbirku hrvatske fotografije".

Od te godine, nadalje, u Fotoklubu Zagreb započinju aktivnosti na prikupljanju fotografija za klupsku fotoarhivu. Proces prikupljanja započet je najprije prikupljanjem autora iz vlastitog Kluba da bi se postupno širio i na ostale fotografe na području Hrvatske. Tako je nastala Zbirka hrvatske fotografije.

U Zbirci se danas nalazi oko preko 10.000 fotografija od preko 400 autora iz vremena od početka prošlog stoljeća do današnjih dana. Shvaćajući vrijednost Zbirke autori u Zbirku poklanjaju svoje radove, ali se vrlo rijetko radovi i otkupljuju.

Zbirka je neotuđivo kulturno dobro hrvatskog naroda.

Da bi se zaštitila na odgovarajući način 1990. godine Zbirka je registrirana kod Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu. Nadalje, 2002. godine Zbirka je ponovno registrirana kod Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, da bi 2005. godine Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine donijelo Rješenje (532-04-01-1/4-05-2, klasa UP-Io-612-08/05-o6/1 163) kojim je Zbirka upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod registarskim brojem P.200, te ima svojstvo kulturnog dobra.

Fotoklub Zagreb sa zahvalnošću prima donacije radova hrvatskih fotografa te na takav način obogaćuje Zbirku.

Zadnjih je godina, zahvaljujući potpori Ministarstva kulture, pokrenut proces digitalizacije Zbirke, te se sukladno dobivenim financijskim sredstvima fotografije digitaliziraju, te objavljuju na ovim stranicama.

 

 

Nakladnik / Publisher
Fotoklub Zagreb, Hrvatska

Za nakladnika / For Publisher
Hrvoje Mahović

Autor projekta / Author of Project
Vladko Lozić

Suradnici / Coworkers
Marija Mirak
Davor Bolant
Čedomil Gros

 

Fotoklub Zagreb se zahvaljuje
Ministarstvu kulture Republike Hrvatske
na financijskoj potpori oko realizacije
ovoga projekta


Copyright © 2023. Fotoklub Zagreb

Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.
All rights reserved. Any use of photographs is strictly prohibited without prior written consent of the author.