Digitalna Foto Zbirka

U svrhu prikupljanja, zaštite i čuvanja značajnih radova fotografa, koji su djelovali ili djeluju na području Republike Hrvatske, Fotoklub Zagreb je godine 1970. osnovao “Zbirku hrvatske fotografije” (dalje u tekstu: Zbirka).

Od te godine nadalje, u Fotoklubu Zagreb započinju aktivnosti na prikupljanju fotografija za klupsku fotoarhivu. Proces prikupljanja započet je najprije prikupljanjem autora iz vlastitog Kluba da bi se postupno širio i na ostale fotografe na području Hrvatske. Tako je nastala Zbirka hrvatske fotografije.

Danas se sa sigurnošću može konstatirati, da od prvotne ideje, prolazeći kroz razne faze svoga postojanja, osnovna je značajka ove Zbirke bila da je stalno rasla. U Zbirci se danas nalazi oko preko 10.000 fotografija od preko 400 autora iz vremena od 30-ih godina prošlog stoljeća do današnjih dana.

Shvaćajući vrijednost Zbirke autori u Zbirku poklanjaju svoje radove, ali se vrlo rijetko radovi i otkupljuju.

Zbirka je neotuđivo kulturno dobro hrvatskog naroda.

Da bi se zaštitila na odgovarajući način 1990.godine Zbirka je registrirana kod Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu. Nadalje, 2002 godine Zbirka je ponovno registrirana kod Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kultureda, da bi 2005. godine Ministarstvo kulture-Uprava za zaštitu kulturne baštine donijelo je konačno svojim Rješenjem pod brojem 532-04-01-1/4-05-2, klasa UP-Io-612-08/05-o6/1 163 da je Zbirka upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod registarskim brojem P.200, i ima svojstvo kulturnog dobra.

Sukladno već napomenutim ciljevima našeg prvog organiziranog kluba fotoamatera, široko prosvjetiteljskim ali i rodoljubnim, tj. upoznavanjem širega općinstva sa fotografijom, kao novom tehničkom i umjetničkom disciplinom ali i sa prirodnim ljepotama svoje domovine stavljamo našu Zbirku hrvatske fotografije na uvid i uporabu svim građankama i građanima Lijepe Naše Domovine.

Sadašnja naša prezentacija nije konačna. To je tek prva faza predstavljanja naše Zbirke. Nastavak i prezentacija daljnjih autora ovisiti će isključivo od naših materijalnih mogućnosti.

Fotoklub Zagreb sa zahvalnošću prima donacije radova hrvatskih fotografa te na takav način obogaćuje Zbirku.

Postoje samo dobre i loše fotografije
Dobre ostaju vječno a loše nestaju

Tošo Dabac

Trenutno zadnje fotografije umetnute u foto zbirku

Elektrifikacija
Vladko Lozić
Elektrifikacija (1972.g)
Dan poslije
Vladko Lozić
Dan poslije (1984.g)
Život i smrt
Vladko Lozić
Život i smrt (1984.g)
Gorki kruh
Vladko Lozić
Gorki kruh (1981.g)
Sanjarenje
Vladko Lozić
Sanjarenje (1975.g)
Iz starog kraja
Vladko Lozić
Iz starog kraja (1980.g)
Portret Matije gupca
Vladko Lozić
Portret Matije gupca (1976.g)
Na kraju puta
Vladko Lozić
Na kraju puta (1976.g)
Mrtve duše
Vladko Lozić
Mrtve duše (1973.g)
Igra
Vladko Lozić
Igra (1973.g)
Okovani Prometej
Vladko Lozić
Okovani Prometej (1973.g)
Jež
Vladko Lozić
Jež (1970.g)
Tri ratna druga
Vladko Lozić
Tri ratna druga (1967.g)
U svitanje
Vladko Lozić
U svitanje (1964.g)
Iz montaže No 3
Vladko Lozić
Iz montaže No 3 (1972.g)
UFO 78
Vladko Lozić
UFO 78 (1978.g)
Sudnji dan
Vladko Lozić
Sudnji dan (1967.g)
Iluzije
Vladko Lozić
Iluzije (1982.g)
San i java
Vladko Lozić
San i java (1975.g)
Gordijski čvor
Vladko Lozić
Gordijski čvor (1973.g)


Copyright © 2019. Fotoklub Zagreb

Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.
All rights reserved. Any use of photographs is strictly prohibited without prior written consent of the author.