Digitalna Foto Zbirka

U svrhu prikupljanja, zaštite i čuvanja značajnih radova fotografa, koji su djelovali ili djeluju na području Republike Hrvatske, Fotoklub Zagreb je godine 1970. osnovao “Zbirku hrvatske fotografije” (dalje u tekstu: Zbirka).

Od te godine nadalje, u Fotoklubu Zagreb započinju aktivnosti na prikupljanju fotografija za klupsku fotoarhivu. Proces prikupljanja započet je najprije prikupljanjem autora iz vlastitog Kluba da bi se postupno širio i na ostale fotografe na području Hrvatske. Tako je nastala Zbirka hrvatske fotografije.

Danas se sa sigurnošću može konstatirati, da od prvotne ideje, prolazeći kroz razne faze svoga postojanja, osnovna je značajka ove Zbirke bila da je stalno rasla. U Zbirci se danas nalazi oko preko 10.000 fotografija od preko 400 autora iz vremena od 30-ih godina prošlog stoljeća do današnjih dana.

Shvaćajući vrijednost Zbirke autori u Zbirku poklanjaju svoje radove, ali se vrlo rijetko radovi i otkupljuju.

Zbirka je neotuđivo kulturno dobro hrvatskog naroda.

Da bi se zaštitila na odgovarajući način 1990.godine Zbirka je registrirana kod Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu. Nadalje, 2002 godine Zbirka je ponovno registrirana kod Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kultureda, da bi 2005. godine Ministarstvo kulture-Uprava za zaštitu kulturne baštine donijelo je konačno svojim Rješenjem pod brojem 532-04-01-1/4-05-2, klasa UP-Io-612-08/05-o6/1 163 da je Zbirka upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod registarskim brojem P.200, i ima svojstvo kulturnog dobra.

Sukladno već napomenutim ciljevima našeg prvog organiziranog kluba fotoamatera, široko prosvjetiteljskim ali i rodoljubnim, tj. upoznavanjem širega općinstva sa fotografijom, kao novom tehničkom i umjetničkom disciplinom ali i sa prirodnim ljepotama svoje domovine stavljamo našu Zbirku hrvatske fotografije na uvid i uporabu svim građankama i građanima Lijepe Naše Domovine.

Sadašnja naša prezentacija nije konačna. To je tek prva faza predstavljanja naše Zbirke. Nastavak i prezentacija daljnjih autora ovisiti će isključivo od naših materijalnih mogućnosti.

Fotoklub Zagreb sa zahvalnošću prima donacije radova hrvatskih fotografa te na takav način obogaćuje Zbirku.

Postoje samo dobre i loše fotografije
Dobre ostaju vječno a loše nestaju

Tošo Dabac

Trenutno zadnje fotografije umetnute u foto zbirku

Vizinada 1
Virgilio Giurcin
Vizinada 1 (1980.g)
Soline 2
Virgilio Giurcin
Soline 2 (1979.g)
Omladina i sloboda
Virgilio Giurcin
Omladina i sloboda (1984.g)
Opstanak 1
Virgilio Giurcin
Opstanak 1 (1985.g)
Pred ispitom
Virgilio Giurcin
Pred ispitom (1973.g)
Sloboda jučer i danas
Virgilio Giurcin
Sloboda jučer i danas (1972.g)
Banjole
Virgilio Giurcin
Banjole (1971.g)
Trenutak bez krova
Virgilio Giurcin
Trenutak bez krova (1970.g)
Gusi
Virgilio Giurcin
Gusi (1968.g)
Igre br.1
Virgilio Giurcin
Igre br.1 (1967.g)
Kraj
Virgilio Giurcin
Kraj (1968.g)
Salamura
Virgilio Giurcin
Salamura (1965.g)
Mladi nautičari
Virgilio Giurcin
Mladi nautičari (1960.g)
Batana 6
Virgilio Giurcin
Batana 6 (1970.g)
Batana 5
Virgilio Giurcin
Batana 5 (1970.g)
Batana 4
Virgilio Giurcin
Batana 4 (1970.g)
Batana 2
Virgilio Giurcin
Batana 2 (1970.g)
Batana 1
Virgilio Giurcin
Batana 1 (1970.g)
Batana DI
Virgilio Giurcin
Batana DI (1972.g)
Zabrana 3
Virgilio Giurcin
Zabrana 3 (1970.g)


Copyright © 2019. Fotoklub Zagreb

Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.
All rights reserved. Any use of photographs is strictly prohibited without prior written consent of the author.