Digitalna Foto Zbirka

U svrhu prikupljanja, zaštite i čuvanja značajnih radova fotografa, koji su djelovali ili djeluju na području Republike Hrvatske, Fotoklub Zagreb je godine 1970. osnovao “Zbirku hrvatske fotografije” (dalje u tekstu: Zbirka).

Od te godine nadalje, u Fotoklubu Zagreb započinju aktivnosti na prikupljanju fotografija za klupsku fotoarhivu. Proces prikupljanja započet je najprije prikupljanjem autora iz vlastitog Kluba da bi se postupno širio i na ostale fotografe na području Hrvatske. Tako je nastala Zbirka hrvatske fotografije.

Danas se sa sigurnošću može konstatirati, da od prvotne ideje, prolazeći kroz razne faze svoga postojanja, osnovna je značajka ove Zbirke bila da je stalno rasla. U Zbirci se danas nalazi oko preko 10.000 fotografija od preko 400 autora iz vremena od 30-ih godina prošlog stoljeća do današnjih dana.

Shvaćajući vrijednost Zbirke autori u Zbirku poklanjaju svoje radove, ali se vrlo rijetko radovi i otkupljuju.

Zbirka je neotuđivo kulturno dobro hrvatskog naroda.

Da bi se zaštitila na odgovarajući način 1990.godine Zbirka je registrirana kod Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu. Nadalje, 2002 godine Zbirka je ponovno registrirana kod Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kultureda, da bi 2005. godine Ministarstvo kulture-Uprava za zaštitu kulturne baštine donijelo je konačno svojim Rješenjem pod brojem 532-04-01-1/4-05-2, klasa UP-Io-612-08/05-o6/1 163 da je Zbirka upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod registarskim brojem P.200, i ima svojstvo kulturnog dobra.

Sukladno već napomenutim ciljevima našeg prvog organiziranog kluba fotoamatera, široko prosvjetiteljskim ali i rodoljubnim, tj. upoznavanjem širega općinstva sa fotografijom, kao novom tehničkom i umjetničkom disciplinom ali i sa prirodnim ljepotama svoje domovine stavljamo našu Zbirku hrvatske fotografije na uvid i uporabu svim građankama i građanima Lijepe Naše Domovine.

Sadašnja naša prezentacija nije konačna. To je tek prva faza predstavljanja naše Zbirke. Nastavak i prezentacija daljnjih autora ovisiti će isključivo od naših materijalnih mogućnosti.

Fotoklub Zagreb sa zahvalnošću prima donacije radova hrvatskih fotografa te na takav način obogaćuje Zbirku.

Postoje samo dobre i loše fotografije
Dobre ostaju vječno a loše nestaju

Tošo Dabac

Trenutno zadnje fotografije umetnute u foto zbirku

Banalnosti
Nino Vranić
Banalnosti (1960.g)
Potkrovlje
Nino Vranić
Potkrovlje (1962.g)
Ruke
Nino Vranić
Ruke (1962.g)
Radionica
Nino Vranić
Radionica (1962.g)
Krajolik 1
Nino Vranić
Krajolik 1 (1960.g)
Krajolik 2
Nino Vranić
Krajolik 2 (1966.g)
Krajolik 3
Nino Vranić
Krajolik 3 (1969.g)
Krajolik 4
Nino Vranić
Krajolik 4 (1971.g)
Krajolik 5
Nino Vranić
Krajolik 5 (1972.g)
Krajolik 6
Nino Vranić
Krajolik 6 (1972.g)
Krajolik 7
Nino Vranić
Krajolik 7 (1974.g)
Krajolik 8
Nino Vranić
Krajolik 8 (1974.g)
Krajolik 9
Nino Vranić
Krajolik 9 (1974.g)
Krajolik 10
Nino Vranić
Krajolik 10 (1974.g)
Krajolik 11
Nino Vranić
Krajolik 11 (1974.g)
Krajolik 12
Nino Vranić
Krajolik 12 (1974.g)
Krajolik 14
Nino Vranić
Krajolik 14 (1974.g)
Krajolik 15
Nino Vranić
Krajolik 15 (1974.g)
Krajolik 16
Nino Vranić
Krajolik 16 (1974.g)
Krajolik 17
Nino Vranić
Krajolik 17 (1975.g)


Copyright © 2018. Fotoklub Zagreb

Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.
All rights reserved. Any use of photographs is strictly prohibited without prior written consent of the author.