Dobrodošli u foto arhivu

U svrhu prikupljanja, zaštite i čuvanja značajnih radova fotografa, koji su djelovali ili djeluju na području Republike Hrvatske, Fotoklub Zagreb je godine 1970. osnovao “Zbirku hrvatske fotografije” (dalje u tekstu: Zbirka).

Od te godine  nadalje, u Fotoklubu Zagreb započinju aktivnosti na prikupljanju fotografija za klupsku fotoarhivu. Proces prikupljanja započet je najprije prikupljanjem autora iz vlastitog Kluba da bi se postupno širio i na ostale fotografe na području Hrvatske. Tako je nastala Zbirke hrvatske fotografije.

Danas se  sa sigurnošću može konstatirati, da od prvotne ideje, prolazeći kroz razne faze svoga postojanja, osnovna je značajka ove Zbirke bila da je stalno rasla. U Zbirci se danas nalazi oko preko 10.000  fotografija od preko 400 autora iz vremena od 30-ih godina prošlog stoljeća do današnjih dana.

Shvaćajući vrijednost Zbirke autori u Zbirku poklanjaju svoje radove, ali se vrlo  rijetko  radovi  i otkupljuju.

Zbirka je neotuđivo kulturno dobro hrvatskog naroda.

Da bi se zaštitila na odgovarajući način 1990.godine Zbirka je registrirana kod Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu. Nadalje, 2002 godine Zbirka je ponovno registrirana kod Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kultureda, da  bi 2005. godine  Ministarstvo kulture-Uprava za zaštitu kulturne baštine  donijelo je konačno svojim Rješenjem pod brojem 532-04-01-1/4-05-2, klasa  UP-Io-612-08/05-o6/1 163  da je Zbirka upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod registarskim brojem P.200, i ima svojstvo kulturnog dobra.

Sukladno  već napomenutim ciljevima  našeg prvog organiziranog kluba fotoamatera,  široko prosvjetiteljskim  ali i rodoljubnim, tj. upoznavanjem širega općinstva sa fotografijom, kao novom tehničkom i umjetničkom disciplinom  ali i sa prirodnim ljepotama svoje domovine stavljamo našu Zbirku hrvatske fotografije na uvid i uporabu svim građankama i građanima Lijepe Naše Domovine.

Sadašnja naša prezentacija nije konačna. To je tek prva faza predstavljanja naše Zbirke. Nastavak i prezentacija daljnjih autora ovisiti će isključivo od naših materijalnih mogućnosti.

Fotoklub Zagreb sa zahvalnošću prima donacije radova hrvatskih fotografa te na takav način obogaćuje Zbirku.

 

Postoje samo dobre i loše fotografije
Dobre ostaju vječno a loše nestaju
(Tošo Dabac)

 

Trenutno zadnje fotografije umetnute u foto zbirku

Stojan Dimitrijević - U spomen Degasu

Stojan Dimitrijević
U spomen Degasu

Ivan Hečimović - Paralele

Ivan Hečimović
Paralele

Ivan Hečimović - Portret No 10

Ivan Hečimović
Portret No 10

Ivan Hečimović - Portret No 12

Ivan Hečimović
Portret No 12

Ivan Hečimović - Čelični pejsaž No 1

Ivan Hečimović
Čelični pejsaž No 1

Ivan Hečimović - Čelični pejsaž No 2

Ivan Hečimović
Čelični pejsaž No 2

Ivan Hečimović - Fadil Hadžić

Ivan Hečimović
Fadil Hadžić

Ivan Hečimović - Gustav Krklec

Ivan Hečimović
Gustav Krklec

Vladimir Horvat - Na Vrhu

Vladimir Horvat
Na Vrhu

Vladimir Horvat - Samoborski Oštrc

Vladimir Horvat
Samoborski Oštrc