Impresum

FOTOKLUB ZAGREB

DIGITALNA FOTO ZBIRKA HRVATSKE FOTOGRAFIJE

IMPRESUM

 

Nakladnik / Publisher
Fotoklub Zagreb, Hrvatska

Za nakladnika / For  Publisher
Hrvoje Mahović

Autor projekta/Author of Project
Vladko Lozić

Suradnici / Coworkers
Davor Bolant
Čedomil Gros

Unos podataka i oblikovanje / Data capture and Design
Vladimir Pavlić 

 

Fotoklub Zagreb se zahvaljuje
Ministarstvu kulture Republike Hrvatske
na financijskoj potpori oko realizacije
ovoga projekta