Fotografija: Barka

Inventarski broj: 1408
Autor fotografije: August Frajtić Fotografije
Naziv fotografije: Barka
Tema fotografije: More
Dimenzije (cm): 23,6 cm x 25,3 cm
Dimenzije (px): 2792 x 2990
Godina nastanka: 1930
Foto. CB/Boja: Crno bijela

Ključne riječi: