Fotografija: Filets

Inventarski broj: 582
Autor fotografije: August Frajtić Fotografije
Naziv fotografije: Filets
Tema fotografije: More
Dimenzije (cm): 29,1 x 19,1
Dimenzije (px): 6875 x 4505
Godina nastanka: 1930
Foto. CB/Boja: Crno bijela

Ključne riječi: