Fotografija:

Inventarski broj:
Autor fotografije: August Frajtić Fotografije
Naziv fotografije:
Tema fotografije:
Dimenzije (cm):
Dimenzije (px):
Godina nastanka:
Foto. CB/Boja: Crno bijela

Ključne riječi: