Izlist fotografija autora: Senka Jurković Gros

Poredak: Po godini nastanka fotografije Po nazivu Uzlazno po kronologiji umetanja u bazu Silazno po kronologiji umetanja u bazu

Senka Jurković Gros - Limena rapsodija - Tin rhapsody

Senka Jurković Gros
Limena rapsodija - Ti...

Senka Jurković Gros - Uzgibanost boja

Senka Jurković Gros
Uzgibanost boja