Autor: Milan Freund

Freund Milan, privatni činovnik-prokurista, pristupio je Fotoklubu Zagreb godine 1933. Izlaže na izložbama kluba od 1934. Aktivan je član kluba, član je odbora i referent za podružnice. Tragično je završio u Staroj Gradiški 1944.

 

Izlist fotografija