Autor: August Frajtić

August Frajtić rođen je 1902. godine u Bileći u obitelji vojnog službenika u tadanjoj vojsci Austro-Ugarske monarhije. Bio je bankovni službenik. Frajtić je bio vrlo zatvorena osoba pa se o njegovom privatnom i obiteljskom životu malo znade. Unatoč tome bio je duhovni vođa - spiritus movens - Fotokluba Zagreb, koji prije Drugog svjetskog rata pod njegovim rukovodstvom dosiže najvišu moguću umjetničku razinu. Nakon Drugog svjetskog rata emigrira u Argentinu gdje ostaje do kraja života, gdje je umro u Buenos Airesu godine 1977. Prije odlaska u emigraciju predao je svome klupskom kolegi i prijatelju dr.Albertu Starzyku svoju kolekciju fotografija na čuvanje. Očigledno se nadao brzom slomu novog poretka i svome brzom povratku u Domovinu pa toj činjenici možemo danas zahvaliti da smo u posjedu njegove kolekcije fotografija. Godine 1992. uz proslavu 100.godišnjice Fotokluba Zagreb stupio sam u kontakt sa dr.Albertom Starzykom sa molbom da pokloni svoje radove (ako ih još ima sačuvane) u Zbirku hrvatske fotografije Fotokluba Zagreb. On se spremno odazvao mojoj zamolbi. Tada sam otkrio da se kod dr. Starzika nalazi i kolekcija Augusta Frajtića koju mu je predao na čuvanje 1945. godine. Dr. Starzyk je tada poklonio Fotoklubu Zagreb i svoje radove kao i Frajtićevu kolekciju. Prema sjećanju Frajtićevog dugogodišnjeg i dobrog prijatelja Kazimira Kovačića iz Buenos Airesa, u čijoj je tvrci Frajtić radio dugo godina kao komercijalni direktor, Frajtić je bio nada sve krajnje metodičan i strog prema samom sebi i nije trpio nikakve improvizacije. Bio je izuzetno pedantan što se uostalom ogledalo i u njegovom dugogodišnjem rukovođenju Fotoklubom Zagreb. Dolaskom u Argentinu, godine 1950., Frajtić fotografira kamene i brončane spomenike Buenos Airesa u namjeri tiskanja knjige «Piedra y bronce» u povodu 150 godišnjice Republike Argentine u znak zahvalnosti što su tada brojni hrvatski politički emigranti našli svoje utočište u Argentini. Knjiga na žalost nije nikada tiskana ali je sačuvana njena maketa, koja je, zahvaljujući mojim višegodišnjim kontaktima sa gospodinom Kazimirom Kovačićem iz Buenos Airesa, nakon pedeset godina zaborava, pronađena u Buenos Airesu i konačno našla svoje mjesto u Zbirci hrvatske fotografije u Fotoklubu Zagreb.

 

Izlist fotografija