Autor: Anamarija Frlan

Fotografska dizajnerica. Članica Kluba od 2007. Fotografijom se bavi od 2004. Radi reportaže i fotografira vjenčanja, ali je od svega kao motiv najviše privlači akt. Kako radi i kao model, često poseže za introspekcijom te snima autoportrete u formi akta. Izlagala je na više skupnih izložbi u Hrvatskoj te na skupnoj izložbi u Helsinkiju, Finska.

 

Izlist fotografija