Autor: Zlatko Šurjak

Zlatko Šurjak je rođen godine 1921. Članom Fotokluba Zagreb postaje 1942. gdje stječe svoja prva fotografska znanja na temeljima poznate «zagrebačke škole» Pripadao je prvoj poslijeratnoj generaciji istaknutih fotoreportera i novinara pa je dobio laskavi naziv «amabasadora fotografije». Odmah poslije rata započinje svoju fotografsku karijeru u redakciji TANJUG-a a zatim u službi Vlade SR Hrvatske, pa dalje u Narodnom listu, Globusu, Vjesniju u srijedu i u kući Vjesnik. Izložbenom aktivnošću bavio se radi svoje prezaposlenosti relativno malo. Izlagao je na oko 4o izložbi u zemlji i inozemstvu pri čemu osvaja čak 25 različitih nagrada i priznanja. Za njegov fotografski kreativni rad tadanji Fotosavez Jugoslavije dodjeljuje mu godine 1954. počasno zvanje kandidata majstora fotografije. Umro je godine 1990 u Zagrebu.

 

Izlist fotografija