Autor: Ivica Sudnik

Ivica Sudnik, hrvatski kulturni, turistički i sportski radnik i publicist, rođen je godine 1910. u Samoboru. Završava realnu gimnaziju u Zagrebu nakon čega izučava urarski zanat u Austriji. Sudnik je bio i strastveni planinar. Član je Hrvatskog planinarskog društva Japetić od 1925. kojeg je bio predsjednik od1953. do1982. Zaslužan je za izgradnju planinarskog doma na Velikom Dolu. Taj će planinaraski dom od od 2005. nositi njegovo ime. Aktivan je u Hrvatskom planinarskom savezu na razne načine. Među inicijatorima je osnutka Muzeja planinarstva u Ogulinu. Godine 1931. u okvirima HPD Japetić osniva sanjkašku sekciju, priređuje prvo skijaško prvenstvo Samobora. Osnivač je i prvi predsjednik Sanjkaškog saveza Hrvatske (1962.). Bio je i član uprave Saveza za fizičku kulturu Hrvatske i njegove Komisije za povijest sporta. Bio je i član Hrvatskog olimpijskiog odbora. Kao aktivni planinar vrlo brzo u svom životu susreo se je sa fotografskim aparatom. Vrlo mlad, fotografirajući u Samoboru i okolici već godine 1925. osniva zbirku Samoborska bibliografija. Godine 1928. osniva Samoborsku kroniku a malo kasnije i treću zbirku Samoborske starine. Te tri zbirke bile su temelj budućem Samoborskom muzeju. Zajedno sa dr. Stjepanom Oreškovićem obavlja veliki dio poslova na osnivanju toga muzeja. U kriznim trenucima pomaže muzej i vlastitim sredstvima u otkupu predmeta. Svoju vlastitu zbirku poklonio je Samoborskom muzeju 1984. Bio je direktor toga muzeja od njegova osnutka (1948.) pa do 1981. Uz fotografiranje Sudnik se je bavio i izvještavačkim novinarstvom, što će ga kao dopisnika tadašnjeg Hrvatskog dnevnika dovesti do Olimpijskih igara u Berlinu (1936). Kao muzealac piše ili uređuje brojne kataloge vezano uz izložbe i zbirke Samoborskog muzeja. U glasilu Hrvatskog planinarskog saveza Naše planine (danas Hrvatski planinar) objavljuje mnoge članke i fotografije . Također u časopisu Povijest hrvatskog športa Objavljuje brojne članke o povijesti športa,. Bio je dugogodišnji član Fotokluba Zagreb. Podučavao je u fotografiranju, kasnije jednog od najvećih hrvatskih fotografa, Tošu Dabca. U tim godinama izlaže svoje radove na izložbama fotografije. Za svoju fotografiju Seljaci na dogovoru na 8.međunarodnom salonu fotografije u Bostonu (SAD) dobiva nagradu (1939.) Za svoj veliki doprinos kulturi u Samoboru do danas je prvi i jedini počasni gradonačelnik Samobora. Umro je 2010. godine

 

Izlist fotografija