Autor: Zlatko Zrnec

Zlatko Zrnec rođen je godine 1923. u Zagrebu. Gimnaziju završava 1943. te se upisuje na Ekonomski fakultet. Završava prvi stupanj i onda prekida svoje studije radi bolesti. Vrlo mlad, već kao sedamnaestogodišnjak, godine 1940. pristupa Fotoklubu Zagreb, gdje se odmah ističe svojim prvim radovima. Uočivši njegov talent pod okrilje ga uzima Tošo Dabac uz čiju se svestranu pomoć mladi Zrnec brzo razvija u talentiranog izlagača. Već te iste 1940. godine, na Salonu Fotokluba Zagreb osvaja svoju prvu nagradu, kojih će kasnije tijekom njegova života biti mnogo. Zlatko Zrnec pripada onoj generaciji izlagača, koji će odmah poslije Drugog svjetskog rata, diljem svijeta pronijeti slavu Fotokluba Zagreb. Već godine 1954. Fotosavez Jugoslavije mu dodjeljuje počasno zvanje kandidata majstora fotografije. FIAP - Međunarodna federacija fotografske umjetnosti dodjeljuje mu godine 1957. počasno zvanje AFIAP (artist FIAP), da bi mu samo četiri godine kasnije t.j. godine 1961. dodijelila visoko priznanje EFIAP (exellence FIAP) . Zlatko Zrnec u prvom periodu svoga stvaralaštva slijedi stil tada u svijetu poznate «zagrebačke škole». No tijekom svoga dalje stvaralaštva udaljava se od zacrtanih staza «zagrebačke škole» te se sve više okreće prema foto-grafici da bi se u svome daljem umjetničkom radu, od konca pedesetih pa na dalje, skoro isključivo posvetio dizajnu i reklamnoj fotografiji. U tom poslu, kao vrsni fotograf, on uzima fotografiju kao polazište i predložak za svoj daljnji umjetnički rad te na tom polju postiže izuzetne rezultate. Umro je godine 1992. u Zagrebu.

 

Izlist fotografija