Autor: Andrija Orlić

Andrija Orlić rođen je godine 1914. u Puntu na otoku Krku. Godinama je bio državni službenik na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Sada je u mirovini. Od godine 1950. član je Fotokluba Zagreb. Izložbenom aktivnošću počinje se baviti od godine 1951. Od tada, tijekom godina izlaže na preko 200 izložbi u zemlji i inozemstvu, diljem Evrope, Azije, Afrike, Amerike i Australije, pri čemu osvaja 32.nagrade u zemlji i 17 u inozemstvu Za njegov kreativni fotografski rad godine 1958. Fotosavez Jugoslavije mu dodjeljuje zvanje kandidata majstora fotografije a godine 1976. i zvanje majstora fotografije. Međunarodna asocijacija fotografske umjetnosti (FIAP) dodjeljuje mu godine 1967. zvanje AFIAP (artist FIAP) a godine 1971. zvanje EFIAP (ekselencija FIAP). Za svoj dugogodišnji fotografski društveni rad dobitnik je niza javnih društvenih priznanja od kojih navodimo najznačajnije: zlatna značka FKZ (1959.), brončana, srebrna i zlatna plaketa Narodne tehnike (1961.,1966. i1968.), nagrada Tehničke kulture Zagreba -statua "Zlatna krila" (1970.), orden rada sa srebrnim vijencem (1971.), zlatna plaketa Foto-saveza (1976.), nagrada Tošo Dabac (1978.), nagrada Narodne tehnike Hrvatske (1989.) i povelja, javno priznanje i nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture (1996.) U Fotoklubu Zagreb bio je više godina voditelj izložbene sekcije (1950.-1957.), tajnik Kluba (1960.), predsjednik Kluba u dva navrata (1961.-1963. i 1967.-1968.) te tajnik Foto-saveza Hrvatske (1975.). Zaslužni je član: Fotokluba Zagreb, Fotosaveza Hrvatske, Narodne tehnike Zagreba i Hrvatske zajednice tehničke kulture. Objavio je više članaka o fotografiji u Foto-kino reviji i Tehničkoj kulturi. U godinama 1979. i 1980. bio je dopisni suradnik u Vjesniku, u rubrici "O fotografiji" četvrtkom. Održavao je brojne tečajeve fotografije, pri školama, poduzećima, ustanovama, na Medicinskom fakultetu i drugdje. Za potrebe Zavoda za tehničku kulturu Hrvatske, zajedno s Berislavom Horvatom dipl.ing. izrađuje skripta za dopisnu foto-školu. Autor je knjige "Uvod u fotoamaterizam" koja doživljava više izdanja (1979., 1980.,1983. i 1986.) od čega je izdanje iz godine 1980. prevedeno na engleski jezik. Za njegov pedagoški rad Fotosavez Hrvatske mu dodjeljuje zvanje nastavnika i instruktora Saveza. Andrija Orlić je održao je dvanaest samostalnih izložbi fotografije (Zagreb 1958. i 1975., Pečuh 1978., Zagreb 1979., Križevci 1981., dvije u Zagrebu 1985., Jastrebarsko 1986., Zagreb 1988., Karlovac 1989., Zagreb 1994. i Zagreb 1995.). Andrija Orlić je ne samo bio istaknuti fotograf i dužnosnik u Klubu i Savezu. Bio je o čovjek koga je resilo izuzetno poštenje, pravičnost, urednost, samodisciplina a najviše od svega istinsko čovjekoljublje. Kao tajnik administracije u Bolnici sestara milosrdnica u Zagrebu, pomogao je svakome, koji mu se obratio za pomoć. Na takav način na stotine i stotine pacijenata, zahvaljujući Andriji Orliću doprli je do potrebnih liječnika specijalista i dobilo adekvatnu medicinsku pomoć. Kao vrlo discipliniran i revnostan službenik, bio je cijenjen i poštivan od svih liječnika u krugu bolnice. Bio je uzor svega onoga što resi istinskog čovjeka i humanistu. Sa kolegama u klubu bio je otvoren, i ugodan sugovornik, koji je i tu uvijek i svagda rado pritekao savjetom i primjerom mlađim kolegama. Umro je godine 2002. u Zagrebu

 

Izlist fotografija