Autor: Mitja Koman

Mitja Koman je rođen godine 1935. u Velikom Podlogu kraj Krškog u Sloveniji. Godine 1954. završava u Ljubljani Grafičku školu. Od godine 1955. pa do 1985. radi u Grafičkom zavodu Hrvatske u Zagrebu, a od tada na dalje u Hrvatskom leksikografskom zavodu. Član je Fotokluba Zagreb od godine 1959. Tijekom godina sudjeluje na oko 35o izložbi fotografije u zemlji i inozemstvu, te osvaja više od 65 različitih nagrada i priznanja. Održao je 39 samostalnih izložbi fotografije. Fotosavez Jugoslavije dodjeljuje mu godine 1973. zvanje kandidata majstora fotografije a FIAP, međunarodna federacija fotografske umjetnosti, dodjeljuje mu godine 1974. zvanje AFIAP. Član je ULUPUH-od godine 1974. i dugogodišnji suradnik Fotoslužbe Hrvatskog državnog arhiva. Godine 1975. Bibliotheque Nationale u Parizu u svoj Cabinet des Estampes uvrštava 19 fotografija Mitje Komana. Dobitnik je nagrade Zlatna značka FKZ (1971.), nagrade Tehničke kulture grada Zagreba Zlatna krila (1975.) te nagrade Tošo Dabac (1982.) Bio je predsjednik Fotokluba Zagreb u vremenu od 1979/80. Također je bio predsjednik Fotosaveza Hrvatske u vremenu od 1989.-1993. Mitja Koman, osim što je bio vrsni fotograf ističe se i kao grafičar na uređivanju i opremanju niza monografija, koje su tiskane tijekom godina u Grafičkom zavodu Hrvatske. Također se ističe, i njegova je velika zasluga, da je godinama uređivao i postizao vrhunsku kvalitetu brojnih kataloga sa izložbi koje su priređivali Fotoklub Zagreb i Fotosavez Hrvatske. Ilustrirao je više od 250 knjiga, monografija ili kataloga. Umro je godine 2002. u Zagrebu.

 

Izlist fotografija