Autor: Mladen Popović

Mladen Popović je rođen godine 1919. u Sisku u uglednoj trgovačkoj obitelji. Već u pučkoj školi dobiva na dar svoju prvu box-kameru i od tada pa do kraja života fotografija će biti njegova najveća strast. Završivši u Zagrebu gimnaziju upisuje se na Arhitektonski fakultet. No ljubav prema fotografiji prevladava. Polaže ispit za majstora fotografa i zapošljava se u sisačkoj Željezari a godine 1967. u Muzeju grada Siska u kojem radi godinama. U vremenu od druge polovine 50-ih te tijekom 60-ih godina izlaže svoje fotografije na mnogim izložnbama i osvaja niz nagrada. Tijekom 70-ih angažiran je svojim likovnim prilozima kao suradnik na tiskanju mnogih monografija, što ima za posljedicu smanjenje, ili ne i prekid, fotografskih aktivnosti. Jedan je od nezaobilaznih sudionika u realizaciji velikog sisačkog fotografskog projekta, izložbe fotografije Čelik i nafta, koja je izložba u vremenu od 1966. pa sve do 1988. godine bila jedna od najvećih i najuglednijih fotografskih manifestacija u tadanjoj Jugoslaviji. Na tu je temu stvorio brojne fotografije vrhunske kvalitete. Za vrijeme Domovinskog rata grad Sisak doživljava velika razaranja. Među ostalim uništena je i njegova kompletna fotografska ostavština pa tek nekoliko izvrsnih fotografija, koje su se sačuvale u Zbirci hrvatske fotografije u Fotoklubu Zagreb, kao i brojne reprodukcije u katalozima, mogu naslutiti njegove umjetničke dosege. Umro je godine 1988 u Sisku..

 

Izlist fotografija